Inertia

...we take no prisoners and we eat the wounded.

14.07.2018.

Kader

Ima noći kad mi dođe duh što sam mislio da ga više i nema, pa se sav uskomešam i ne dam sebi da spavam znajući da će taj duh iščeznuti sa kapcima što se sklope i da ću se sutra probuditi sa mislima uronjenim u svakodnevnicu koja svojom tupošću i ponavljanjem samo mjeri put do kabura, u koji se opet nadam da ću ući sa istim ovim duhom što mi u noći poput ove dođe, posjeti me i podsjeti da ima više od priprostog tjelesnog naslađivanja. Pa nijesi kurban za šejtane, govori mi taj moj duh što bi od mene da napravi nekog većeg i boljeg, a odavno mu se ne da i sve su prilike da posustaje, čim je svoje posjete počeo izbjegavati i bježati od moje suštine puštajući me da se utapam i klizim niz stvarne i alegorijske stranputice od kojih mi je život satkan u posljednje vrijeme. Treba ipak naglasiti da svoje grijehe na onom svijetu neću moći pravdati nehatom i neznanjem, i da mi je u trenucima slabosti kakvih imam i od kojih mi je život satkan, isti taj duh očajnički šaputao savjet koji je trebalo poslušati, ali insan ne bi bio insan kad ne bi samome sebi u takvom trenutku rekao kako ima i sutra dan i da je svejedno što će se na kantar dodati još jedan uteg za kojeg neće biti nikakva opravdanja. Jedva bi me dočekao neki Jehov svjedok ili njegova muslimanska inačica da mi otvori pute ka raju, ne znajući da su meni puti jasni i da ja to ne činim iz neznanja ili oholosti, već zbog svoje duše koja vrišti protiv vlastitog licemjerja i trga svoje niti od muke što je ikad morala biti protjerana iz Ezela na dunjaluk. ''A ti nisi bacio kada si bacio...'' Gdje počinje slobodna volja i završava naša ljudska uslovljenost načinjena efektom leptira nekad u prapovijesnom, pravremenskom... Naravno da to nije nikakvo pitanje na koje skolastičari ne bi imali razloga za napisati tomove i tomove knjiga koje na kraju ne mogu stvoriti odgovor na koji bi duša mogla reći da je dobar i da ga prihvatiti može. Nijesu tajne tvoga postojanja, govori mi onaj moj duh što će iščeznuti kad iščezne i posljednji dim cigarete, stvorene da bi ti svakoj od njih skinuo koprenu, otključao katance i otkrio ih. Lijek je, ako lijeka uopšte može biti, u samoći i uranjanju u sebe, lijek je u potrazi za sobom u labirintu iskustvenog. Ako lijeka uopšte može biti.