Inertia

...we take no prisoners and we eat the wounded.

04.03.2017.

uostalom, mišljenja sam da bi kartagu trebalo sravniti sa zemljom